Usuwanie gatunków obcych

Od końca maja 2022 r. w ramach projektu „Kampinoskie wydmy” prowadzone są prace związane z ograniczaniem występowania gatunków obcych (czeremchy amerykańskiej, dębu czerwonego, klonu jesionolistnego, robinii akacjowej, rdestowca ostrokończystego). W przypadku drzew i krzewów działania polegają na ich wycinaniu (w przypadku większych osobników) lub ich wyrywaniu (mniejsze/młode osobniki) gatunków obcych. W przypadku szczególnie groźnego rdestowca…