Bariery przeciwko antropopresji

Podsumowanie projektu Kampinoskie Wydmy

W dniu 31.12.2023 r. Kampinoski Park Narodowy zakończył realizację projektu „Dla zachowania bioróżnorodności – ochrona siedlisk i gatunków na obszarach wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego” w skrócie „Kampinoskie Wydmy” (nr projektu POIS.02.04.00-00-0016/18). Projekt został sfinansowany ze środków pomocowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian…

Ograniczanie gatunków obcych – ciąg dalszy

Od połowy maja 2021  w ramach projektu „Kampinoskie wydmy” kontynuowane są prace związane z ograniczaniem występowania gatunków obcych (czeremchy amerykańskiej, dębu czerwonego, klonu jesionolistnego, robinii akacjowej). Działania polegają na wycinaniu drzew i krzewów  lub na wyrywaniu młodych osobników gatunków obcych. Zabiegi będą przeprowadzane od maja do października bieżącego roku na terenie Obwodów Ochronnych: Kaliszki, Lipków,…

Mapa parku. Zaznaczone tereny wydmowe.

Media o projekcie

W „Tygodniku Nowodworskim” ukazał się artykuł autorstwa Pani Marzeny Dobraczyńskiej „Kampinoskie wydmy – czas na prace porządkowe” na temat działań realizowanych w projekcie. Z artykułem można zapoznać się na stronie – http://nowodworski.info/powiat-kampinoskie-wydmy-czas-na-prace-porzadkowe/

Działania w projekcie

Prace realizowane w projekcie mają na celu ochronę cennych i rzadkich w skali Europy siedlisk (wrzosowisk, muraw i borów chrobotkowych), wykonywane są m.in. w okolicach Góry Ojca, Łużowej Góry, Janówka, Kaliszek, Korfowego, Górek i Sowiej Woli. Największym zagrożeniem dla tych półnaturalnych typów zbiorowisk jest zarastanie oraz inwazja gatunków obcych, a w niektórych przypadkach także erozja…