“Kampinoskie wydmy” na konferencji w Supraślu

W dniach 23-24 września 2021 r. w Supraślu odbyła się konferencja pt.: „Stan i ochrona widnych lasów oraz związanych z nimi gatunków roślin”. Na spotkaniu zaprezentowano zagadnienie „Stan zachowania i ochrona borów chrobotkowych na Mazowszu”, gdzie przedstawiono m.in. siedliska na których realizowane są działania z zakresu ochrony czynnej w projekcie „Kampinoskie wydmy”. Autorami prezentowanego zagadnienia…

Ograniczanie rdestowca

Wykonywane są etapowo prace związane z ograniczaniem rdestowca, który jest gatunkiem obcym i inwazyjnym we florze polskiej. W 2021 roku wykonano dwa zabiegi na tych samych powierzchniach. Pierwszy etap polega na wykopaniu kłączy przy użyciu koparki. Drugi etap realizowany miesiąc później polega na wykopaniu pozostałych kłączy, które wypuszczają pędy. W 2021 roku przewiduje się trzeci…

Kampinoskie wydmy na konferencji w Spychowie

W dniach 17-18 czerwca 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Spychowo odbyła się konferencja pt.: „Zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin w lasach, ze szczególnym uwzględnieniem czeremchy amerykańskiej”. Na spotkaniu dr Anna Otręba (kierownik gospodarstwa szkółkarskiego w Julinku, sprawująca w realizowanym projekcie merytoryczny nadzór nad działaniami z zakresu ograniczania gatunków obcych) zaprezentowała temat „Ograniczanie występowania czeremchy amerykańskiej w…

Członkowie Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego na sesji terenowej w Obwodzie Ochronnym Janówek

Posiedzenie Rady Naukowej

W dniu 17.06.2021r. w Kampinoskim Parku Narodowym odbyło się terenowe posiedzenie Rady Naukowej. W ramach poruszanych zagadnień zaprezentowano m.in. działania realizowane na terenie Obwodu Ochronnego Janówek w ramach projektu „Kampinoskie wydmy”. Prowadzone działania mają na celu m.in. poprawę warunków siedliskowych dla borów chrobotkowych i muraw szczotlichowych.