Fragment boru po zabiegu odsłaniania

Zakończono pierwszy etap działań terenowych

Miło nam poinformować, że wszystkie prace realizowane na podstawie umów zawartych w ramach przetargu nieograniczonego na „Wykonanie działań ochronnych na obszarze projektu w Kampinoskim Parku Narodowym w latach 2020-2021”, zostały zakończone. Zgodnie ze wskazanym powyżej zamówieniem, w latach 2020 – 2021, wykonano prace na powierzchni ok. 978 ha. Aktualnie trwają intensywne prace administracyjne nad przygotowaniem…

O projekcie w mediach

W grudniowym Biuletynie Informacyjnym Miasto i Gmina Łomianki (12/2021) ukazał się krótki artykuł nawiązujący do działań realizowanych w projekcie z zakresu ochrony czynnej – https://lomianki.pl/ftp/biuletyn/BIUM_12_2021_do_netu_mniejszy.pdf

Tablica koło Palmir

Tablice informacyjno-edukacyjne promujące projekt

W pierwszych dniach grudnia zostały zamontowane tablice informacyjno-edukacyjne przybliżające zagadnienia z zakresu działań ochrony czynnej, które są realizowane w projekcie „Kampinoskie wydmy”. Tablice zostały zamontowane m.in. na parkingu Palmiry – wieś, na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego w Julinku oraz przy przecięciu niebieskiego i czarnego szlaku w sąsiedztwie Łużowej Góry. Wszystkich turystów przemierzających szlaki turystyczne zachęcamy do…

“Kampinoskie wydmy” na konferencji w Supraślu

W dniach 23-24 września 2021 r. w Supraślu odbyła się konferencja pt.: „Stan i ochrona widnych lasów oraz związanych z nimi gatunków roślin”. Na spotkaniu zaprezentowano zagadnienie „Stan zachowania i ochrona borów chrobotkowych na Mazowszu”, gdzie przedstawiono m.in. siedliska na których realizowane są działania z zakresu ochrony czynnej w projekcie „Kampinoskie wydmy”. Autorami prezentowanego zagadnienia…

Powierzchnia porośnięta rdestowcem - przed rozpoczęciem zabiegu

Ograniczanie rdestowca

Wykonywane są etapowo prace związane z ograniczaniem rdestowca, który jest gatunkiem obcym i inwazyjnym we florze polskiej. W 2021 roku wykonano dwa zabiegi na tych samych powierzchniach. Pierwszy etap polega na wykopaniu kłączy przy użyciu koparki. Drugi etap realizowany miesiąc później polega na wykopaniu pozostałych kłączy, które wypuszczają pędy. W 2021 roku przewiduje się trzeci…

Kampinoskie wydmy na konferencji w Spychowie

W dniach 17-18 czerwca 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Spychowo odbyła się konferencja pt.: „Zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin w lasach, ze szczególnym uwzględnieniem czeremchy amerykańskiej”. Na spotkaniu dr Anna Otręba (kierownik gospodarstwa szkółkarskiego w Julinku, sprawująca w realizowanym projekcie merytoryczny nadzór nad działaniami z zakresu ograniczania gatunków obcych) zaprezentowała temat „Ograniczanie występowania czeremchy amerykańskiej w…

Członkowie Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego na sesji terenowej w Obwodzie Ochronnym Janówek

Posiedzenie Rady Naukowej

W dniu 17.06.2021r. w Kampinoskim Parku Narodowym odbyło się terenowe posiedzenie Rady Naukowej. W ramach poruszanych zagadnień zaprezentowano m.in. działania realizowane na terenie Obwodu Ochronnego Janówek w ramach projektu „Kampinoskie wydmy”. Prowadzone działania mają na celu m.in. poprawę warunków siedliskowych dla borów chrobotkowych i muraw szczotlichowych.