Usuwanie gatunków obcych

Od końca maja 2022 r. w ramach projektu „Kampinoskie wydmy” prowadzone są prace związane z ograniczaniem występowania gatunków obcych (czeremchy amerykańskiej, dębu czerwonego, klonu jesionolistnego, robinii akacjowej, rdestowca ostrokończystego). W przypadku drzew i krzewów działania polegają na ich wycinaniu (w przypadku większych osobników) lub ich wyrywaniu (mniejsze/młode osobniki) gatunków obcych. W przypadku szczególnie groźnego rdestowca…

Ogłoszono kolejny przetarg

Informujemy, że w ramach projektu „Kampinoskie wydmy” opublikowano ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na “Wykonanie działań ochronnych na obszarze projektu “Kampinoskie wydmy” w latach 2022-2023” (link do ogłoszenia: https://bip.kampinoski-pn.gov.pl/index.php/przetargi-publiczne/1405-przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-dziaa-ochronnych-na-obszarze-projektu-kampinoskie-wydmy-w-latach-2022-2023). Zapraszamy do składania ofert.

Wstępne konsultacje rynkowe dotyczące postępowania na zabiegi ochronne

W najbliższych dniach odbędą się wstępne konsultacje rynkowe dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie działań ochronnych na obszarze projektu „Kampinoskie wydmy” w latach 2022-2023”. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. Zgłoszenia można składać:a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na…

Zakończono pierwszy etap działań terenowych

Miło nam poinformować, że wszystkie prace realizowane na podstawie umów zawartych w ramach przetargu nieograniczonego na „Wykonanie działań ochronnych na obszarze projektu w Kampinoskim Parku Narodowym w latach 2020-2021”, zostały zakończone. Zgodnie ze wskazanym powyżej zamówieniem, w latach 2020 – 2021, wykonano prace na powierzchni ok. 978 ha. Aktualnie trwają intensywne prace administracyjne nad przygotowaniem…

O projekcie w mediach

W grudniowym Biuletynie Informacyjnym Miasto i Gmina Łomianki (12/2021) ukazał się krótki artykuł nawiązujący do działań realizowanych w projekcie z zakresu ochrony czynnej – https://lomianki.pl/ftp/biuletyn/BIUM_12_2021_do_netu_mniejszy.pdf

Tablice informacyjno-edukacyjne promujące projekt

W pierwszych dniach grudnia zostały zamontowane tablice informacyjno-edukacyjne przybliżające zagadnienia z zakresu działań ochrony czynnej, które są realizowane w projekcie „Kampinoskie wydmy”. Tablice zostały zamontowane m.in. na parkingu Palmiry – wieś, na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego w Julinku oraz przy przecięciu niebieskiego i czarnego szlaku w sąsiedztwie Łużowej Góry. Wszystkich turystów przemierzających szlaki turystyczne zachęcamy do…

“Kampinoskie wydmy” na konferencji w Supraślu

W dniach 23-24 września 2021 r. w Supraślu odbyła się konferencja pt.: „Stan i ochrona widnych lasów oraz związanych z nimi gatunków roślin”. Na spotkaniu zaprezentowano zagadnienie „Stan zachowania i ochrona borów chrobotkowych na Mazowszu”, gdzie przedstawiono m.in. siedliska na których realizowane są działania z zakresu ochrony czynnej w projekcie „Kampinoskie wydmy”. Autorami prezentowanego zagadnienia…