W dniach 23-24 września 2021 r. w Supraślu odbyła się konferencja pt.: „Stan i ochrona widnych lasów oraz związanych z nimi gatunków roślin”. Na spotkaniu zaprezentowano zagadnienie „Stan zachowania i ochrona borów chrobotkowych na Mazowszu”, gdzie przedstawiono m.in. siedliska na których realizowane są działania z zakresu ochrony czynnej w projekcie „Kampinoskie wydmy”. Autorami prezentowanego zagadnienia byli: P. Zaniewski (Instytut Nauk Leśnych, SGGW), A. Kębłowska, Ł. Tyburski (Kampinoski Park Narodowy), I. Czuż, M. Lewandowska-Gross (Nadl. Myszyniec),