Od połowy maja 2021  w ramach projektu „Kampinoskie wydmy” kontynuowane są prace związane z ograniczaniem występowania gatunków obcych (czeremchy amerykańskiej, dębu czerwonego, klonu jesionolistnego, robinii akacjowej). Działania polegają na wycinaniu drzew i krzewów  lub na wyrywaniu młodych osobników gatunków obcych. Zabiegi będą przeprowadzane od maja do października bieżącego roku na terenie Obwodów Ochronnych: Kaliszki, Lipków, Sieraków, Rózin, Zamczysko, Grabina, Wilków, Dąbrówka, Rybitew. W planach na 2021 r. jest przeprowadzenie działań na powierzchni ok. 650 ha. Tak duża powierzchnia działań jest wyzwaniem dla zespołu projektowego i wykonawców realizujących działania.

Cięcia czeremchy amerykańskiej i klonu jesionolistnego na terenie Obwodu Ochronnego Kaliszki