Powierzchnia porośnięta rdestowcem - przed rozpoczęciem zabiegu

Wykonywane są etapowo prace związane z ograniczaniem rdestowca, który jest gatunkiem obcym i inwazyjnym we florze polskiej. W 2021 roku wykonano dwa zabiegi na tych samych powierzchniach. Pierwszy etap polega na wykopaniu kłączy przy użyciu koparki. Drugi etap realizowany miesiąc później polega na wykopaniu pozostałych kłączy, które wypuszczają pędy. W 2021 roku przewiduje się trzeci etap – ponowne wykopanie pozostałych kłączy. Powtarzalność zabiegu ma na celu znaczne ograniczenie rozprzestrzeniania się rdestowca.

Powierzchnia porośnięta rdestowcem - przed rozpoczęciem zabiegu
Powierzchnia porośnięta rdestowcem – przed rozpoczęciem zabiegu
Pierwszy etap prac z użyciem koparki
Pierwszy etap prac z użyciem koparki
Powierzchnia po zakończeniu drugiego etapu prac, czyli wykopaniu kłączy rdestowca
Powierzchnia po zakończeniu drugiego etapu prac, czyli wykopaniu kłączy rdestowca