Dyskusja na temat zwalczania czeremchy amerykańskiej w obwodzie ochronnym Lipków

W dniach 15, 16, 19 i 20 września 2022 r. odbyło się „Szkolenie w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych, w tym: muraw, wrzosowisk, widnych lasów oraz ograniczania występowania inwazyjnych gatunków roślin”. Szkolenie to zostało zorganizowane w ramach projektu „Kampinoskie wydmy” i dotyczyło siedlisk chronionych w ramach projektu. Pierwszego dnia odbyła się część kameralna, w ramach której uczestnicy zapoznali się m.in. z uwarunkowaniami prawnymi ochrony gatunków i siedlisk Natura 2000 (zwłaszcza chronionych w ramach projektu Kampinoskie wydmy) oraz zwalczania gatunków inwazyjnych, ze stanem zachowania i metodami ochrony wybranych przedmiotów ochrony sieci Natura 2000 w skali Europy i Polski oraz ze sposobami ograniczania występowania inwazyjnych gatunków roślin w Polsce. Zaprezentowano także gatunki i siedliska przyrodnicze występujące w obrębie pasów wydmowych KPN, ich zagrożenia i sposoby ochrony oraz doświadczenia z ograniczania występowania gatunków inwazyjnych roślin.

W kolejnych trzech dniach odbyły się spotkania terenowe dla trzech grup uczestników, w ramach których mogli oni zapoznać się z metodyką i efektami prac prowadzonych w ramach projektu dla ochrony muraw, wrzosowisk i borów chrobotkowych oraz w celu ograniczenia występowania inwazyjnych gatunków roślin na wybranych powierzchniach zabiegów.

W szkoleniu wzięli udział pracownicy KPN, samorządów, jednostek zarządzających obszarami chronionymi w otoczeniu KPN oraz przedstawiciele wykonawców zabiegów realizowanych w ramach ochrony siedlisk i gatunków w parku.