Kępa robinii akacjowej po zabiegu

Od końca maja 2022 r. w ramach projektu „Kampinoskie wydmy” prowadzone są prace związane z ograniczaniem występowania gatunków obcych (czeremchy amerykańskiej, dębu czerwonego, klonu jesionolistnego, robinii akacjowej, rdestowca ostrokończystego). W przypadku drzew i krzewów działania polegają na ich wycinaniu (w przypadku większych osobników) lub ich wyrywaniu (mniejsze/młode osobniki) gatunków obcych. W przypadku szczególnie groźnego rdestowca całe rośliny są wykopywane i wybierane ich korzenie. Zabiegi będą przeprowadzane od maja do października bieżącego roku na terenie Obwodów Ochronnych (leśnictw): Kaliszki, Lipków, Janówek, Sieraków, Rózin, Zamczysko, Grabina, Wilków, Dąbrówka, Rybitew.

Usuwanie robinii akacjowej
Usuwanie robinii akacjowej
Kępa robinii akacjowej po zabiegu
Kępa robinii akacjowej po zabiegu
Wycinając dąb czerwony pozostawia się wysokie pnie, co później pomaga w usuwaniu odrostów
Wycinając dąb czerwony pozostawia się wysokie pnie, co później pomaga w usuwaniu odrostów
Wycięte zarośla dębu czerwonego czekają na usunięcie
Wycięte zarośla dębu czerwonego czekają na usunięcie
Miejsce po usuniętym rdestowcu
Miejsce po usuniętym rdestowcu