W dniach 26-27 września 2022 r. odbyły się „Warsztaty dobrych praktyk w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych, w tym: muraw, wrzosowisk i widnych lasów oraz ograniczania występowania inwazyjnych gatunków obcych”. Było to wspólne przedsięwzięcie dwóch (spośród wielu) projektów realizowanych w Kampinoskim Parku Narodowym:

  • „Dla zachowania bioróżnorodności – ochrona siedlisk i gatunków na obszarach wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego” (nr umowy o dofinansowanie POIS.02.04.00-00-0016/18-01) – w skrócie „Kampinoskie wydmy” oraz
  • „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym” (POIS.02.04.00-00-0146/16-05) – w skrócie „Mozaika siedlisk”.

Warsztaty były okazją do wymiany doświadczeń oraz omówienia najlepszych praktyk w kwestii ochrony muraw, wrzosowisk, łąk, borów chrobotkowych i dąbrów świetlistych oraz zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów z nimi związanych w skali kraju a nawet Europy. Szeroko dyskutowano także nad działaniami mającymi na celu ograniczanie występowania gatunków inwazyjnych, głównie roślin.

W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób, praktyków i naukowców, pracowników parków narodowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, uczelni wyższych oraz innych instytucji zajmujących się ochroną przyrody w kraju. Udział przedstawicieli instytucji centralnych (Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) umożliwił także omówienie wybranych, aktualnych uwarunkowań prawnych, administracyjnych i finansowych.

Warsztaty składały się z dwóch części: całodniowej kameralnej, która odbyła się w Hotelu Zielonki oraz terenowej, podczas której zaprezentowaliśmy wybrane kompleksy siedlisk chronionych w ramach projektów i powierzchnie objęte zabiegami zwalczania gatunków roślin inwazyjnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.