W dniach 17-18 czerwca 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Spychowo odbyła się konferencja pt.: „Zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin w lasach, ze szczególnym uwzględnieniem czeremchy amerykańskiej”. Na spotkaniu dr Anna Otręba (kierownik gospodarstwa szkółkarskiego w Julinku, sprawująca w realizowanym projekcie merytoryczny nadzór nad działaniami z zakresu ograniczania gatunków obcych) zaprezentowała temat „Ograniczanie występowania czeremchy amerykańskiej w Kampinoskim Parku Narodowym”. W przedstawianych zagadnieniach nawiązano m.in. do prowadzonego na terenie KPN projektu “Kampinoskie wydmy”, w ramach którego podejmowane są także działania z zakresu ograniczania gatunków inwazyjnych.