Usuwanie gatunków ekspansywnych - trzcinnika piaskowego z siedlisk

W ostatnich miesiącach intensywnie prowadziliśmy zabiegi ochronne w projekcie Kampinoskie Wydmy.  Najnowsze prace polegały głównie na usuwaniu drzew i krzewów, ograniczaniu występowania drzewiastych inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia oraz ograniczaniu występowania inwazyjnych gatunków zielnych obcego pochodzenia. Na dzień dzisiejszy objętych zabiegami zostało już 1575,46 ha z planowanych 1624,00 ha, co stanowi 97,01% zaplanowanych do zabiegów ochrony czynnej powierzchni.