W najbliższych dniach odbędą się wstępne konsultacje rynkowe dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie działań ochronnych na obszarze projektu „Kampinoskie wydmy” w latach 2022-2023”. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia.

Zgłoszenia można składać:
a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wydmy@kampinoski-pn.gov.pl
Termin składania zgłoszeń: 01.02.2022. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

Szczegóły pod adresem: https://bip.kampinoski-pn.gov.pl/index.php/przetargi-publiczne/1392-konsultacje-do-projektu-kampinoskie-wydmy.

Zapraszamy do udziału.”