Wstępne konsultacje rynkowe dotyczące postępowania na zabiegi ochronne

W najbliższych dniach odbędą się wstępne konsultacje rynkowe dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie działań ochronnych na obszarze projektu „Kampinoskie wydmy” w latach 2022-2023”. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. Zgłoszenia można składać:a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na…