Warsztaty dobrych praktyk

W dniach 26-27 września 2022 r. odbyły się „Warsztaty dobrych praktyk w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych, w tym: muraw, wrzosowisk i widnych lasów oraz ograniczania występowania inwazyjnych gatunków obcych”. Było to wspólne przedsięwzięcie dwóch (spośród wielu) projektów realizowanych w Kampinoskim Parku Narodowym: „Dla zachowania bioróżnorodności – ochrona siedlisk i gatunków na obszarach wydmowych Kampinoskiego Parku…

Szkolenie z ochrony siedlisk wydmowych

W dniach 15, 16, 19 i 20 września 2022 r. odbyło się „Szkolenie w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych, w tym: muraw, wrzosowisk, widnych lasów oraz ograniczania występowania inwazyjnych gatunków roślin”. Szkolenie to zostało zorganizowane w ramach projektu „Kampinoskie wydmy” i dotyczyło siedlisk chronionych w ramach projektu. Pierwszego dnia odbyła się część kameralna, w ramach której…

Usuwanie gatunków obcych

Od końca maja 2022 r. w ramach projektu „Kampinoskie wydmy” prowadzone są prace związane z ograniczaniem występowania gatunków obcych (czeremchy amerykańskiej, dębu czerwonego, klonu jesionolistnego, robinii akacjowej, rdestowca ostrokończystego). W przypadku drzew i krzewów działania polegają na ich wycinaniu (w przypadku większych osobników) lub ich wyrywaniu (mniejsze/młode osobniki) gatunków obcych. W przypadku szczególnie groźnego rdestowca…

Ogłoszono kolejny przetarg

Informujemy, że w ramach projektu „Kampinoskie wydmy” opublikowano ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na “Wykonanie działań ochronnych na obszarze projektu “Kampinoskie wydmy” w latach 2022-2023” (link do ogłoszenia: https://bip.kampinoski-pn.gov.pl/index.php/przetargi-publiczne/1405-przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-dziaa-ochronnych-na-obszarze-projektu-kampinoskie-wydmy-w-latach-2022-2023). Zapraszamy do składania ofert.

Wstępne konsultacje rynkowe dotyczące postępowania na zabiegi ochronne

W najbliższych dniach odbędą się wstępne konsultacje rynkowe dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie działań ochronnych na obszarze projektu „Kampinoskie wydmy” w latach 2022-2023”. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. Zgłoszenia można składać:a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na…

Zakończono pierwszy etap działań terenowych

Miło nam poinformować, że wszystkie prace realizowane na podstawie umów zawartych w ramach przetargu nieograniczonego na „Wykonanie działań ochronnych na obszarze projektu w Kampinoskim Parku Narodowym w latach 2020-2021”, zostały zakończone. Zgodnie ze wskazanym powyżej zamówieniem, w latach 2020 – 2021, wykonano prace na powierzchni ok. 978 ha. Aktualnie trwają intensywne prace administracyjne nad przygotowaniem…

O projekcie w mediach

W grudniowym Biuletynie Informacyjnym Miasto i Gmina Łomianki (12/2021) ukazał się krótki artykuł nawiązujący do działań realizowanych w projekcie z zakresu ochrony czynnej – https://lomianki.pl/ftp/biuletyn/BIUM_12_2021_do_netu_mniejszy.pdf

Tablice informacyjno-edukacyjne promujące projekt

W pierwszych dniach grudnia zostały zamontowane tablice informacyjno-edukacyjne przybliżające zagadnienia z zakresu działań ochrony czynnej, które są realizowane w projekcie „Kampinoskie wydmy”. Tablice zostały zamontowane m.in. na parkingu Palmiry – wieś, na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego w Julinku oraz przy przecięciu niebieskiego i czarnego szlaku w sąsiedztwie Łużowej Góry. Wszystkich turystów przemierzających szlaki turystyczne zachęcamy do…