Warsztaty dobrych praktyk

W dniach 26-27 września 2022 r. odbyły się „Warsztaty dobrych praktyk w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych, w tym: muraw, wrzosowisk i widnych lasów oraz ograniczania występowania inwazyjnych gatunków obcych”. Było to wspólne przedsięwzięcie dwóch (spośród wielu) projektów realizowanych w Kampinoskim Parku Narodowym: „Dla zachowania bioróżnorodności – ochrona siedlisk i gatunków na obszarach wydmowych Kampinoskiego Parku…